PHÂN KHÚC GIÁ


Dưới 500tr

500 – 1 Tỷ

1 – 2 Tỷ

Trên 2 Tỷ

Lô 2 mặt tiền

DỰ ÁN MỚI


Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist

DỰ ÁN MINH ÁNH LAND


Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 3 Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 35m m
Rộng: 5.5m m
Diện tích: 194m2
570.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Đa Hòa Nam - Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4

Dài: 23 m
Rộng: 8 m
Diện tích: 184m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn 4 - Điênj Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 3.5 m

Dài: 20 m
Rộng: 5.25 m
Diện tích: 105m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Nhị Dinh 1 - Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 5

Dài: 25 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 140m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang bán

Thôn Diệm Sơn 1 - Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam

Đường: 4.5

Dài: 32 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 157m2
Liên hệ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán
Đang bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 3.5 m

Hướng: tây bắc
Dài: 21 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 110m2
470.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist