PHÂN KHÚC GIÁ


Dưới 500tr

500 – 1 Tỷ

1 – 2 Tỷ

Trên 2 Tỷ

Lô 2 mặt tiền

DỰ ÁN MỚI


Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist

DỰ ÁN MINH ÁNH LAND


Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Thôn 5 - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 20 m
Rộng: 5 m
Diện tích: 100m2
1.000.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn Hòa An - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: ĐN
Dài: 20 m
Rộng: 7 m
Diện tích: 100m2
350.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 8m

Hướng: Đông
Dài: 30 m
Rộng: 6 m
Diện tích: 180m2
1.700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

DT 609 Điện Hồng - Điện Bàn

Đường: 7m

Hướng: Đông
Dài: 6 m
Rộng: 30 m
Diện tích: 180m2
1.200.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Đại Lộc

Đường: 5m

Hướng: ĐN
Dài: 5 m
Rộng: 21 m
Diện tích: 106m2
700.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đã bán

Điện Hồng

Đường: 5m

Hướng: Đông
Dài: 5m m
Rộng: 12m m
Diện tích: 150m2
500.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Đang mở bán

Thôn 4 - Điện Hồng

Đường: 7m

Hướng: Tây
Dài: 20 m
Rộng: 5,25 m
Diện tích: 105m2
400.000.000VNĐ
Add to Wishlist
Add to Wishlist